[ Hem ] [ Om ] [ Museum ] [ Kulturpris ] [ Årsbok ]

Bondungar
– Från Nils Dacke till Anders Wall

"Upprorsledaren Nils Dacke, översten Stålhammar, ärkebiskopen Benzelius, talmannen Olof Håkansson, överingenjören Alreik, brukspatronen Tillberg, charlatanen Carl Johan Fallenius, världsomseglaren Nils Johan Andersson, hovmålaren Marcus Larsson, världsartisten Christina Nilsson, grosshandlaren Gustaf Anderson, kvinnosakspionjären Ada Nilsson, bruksdisponenten Svante Påhlson, författarinnan Astrid Lindgren, storbyggmästaren Reinhold Gustafsson och entreprenören Anders Wall kan tyckas vara oförenliga storheter.

De har förvisso gjort sig namn på olika arenor. De har levt under olika tider och kommer från olika delar av Sverige, men gemensamt för dem är att de har varit begåvade bondungar, "bondläppar" som med hjälp av mecenater eller helt av egen kraft banat sig väg och gjort märkliga klassresor. Långa och ibland vådliga resor, som all rymmer intressanta levnadsöden och berättar någon väsentligt om sin samtid och något om oss själva.

Anders Bockgård är själv bondunge, jord- och skogsbrukare, entreprenör, historiker och författare, och han rör sig lika hemtamt och trovärdigt i Dackes fossila landskap, som bland Astrid Lindgrens småländska stenrösen eller vid kvinnofrigörelsens vagga eller i förtroligt sällskap med börsklippare och slipsnissar.

Författaren dödar flera gamla myter och menar att det gamla Sverige inte helt ut var det fattiga och efterblivna u-land som många velat göra gällande, och han skyggar inte heller för att med hänvisning till allemansrätten beträda besådda fält försåtminerade med både genus och etnicitet.

Ibland gör han hisnande tidsresor och jämförelser mellan nu och då, och man kan ana att han fåfängt väntar på en ny messias, en ny Dacke med armborst, eller en ny Astrid Lindgren, som med pennan som enda vapen skall skipa rättvisa i en uppblossande kraftmätning mellan land och stad."


Innehåll
Ort- och personregister

Boken är inbunden och illustrerad, varav en del i färg, och omfattar 420 sidor. Priset är 300 kr + frakt 66 kr = 366 kronor.

Boken kan beställas via inbetalning på Tryserum-Hannäs Kulturhistoriska Stiftelses postgiro 93 54 75-4, eller genom att kontakta författaren, bockgard@tryserumgardar.se.

***

Han skildrar bondungar, artikel i Norrköpings Tidningar, 2012-03-17.

Kändisar från förr i ny bok, notis i Vimmerby Tidning, 2012-03-17.

Nionde boken för Bockgård, artikel i Västerviks-Tidningen, 2012-04-04.

Bondungar som gjorde förbluffande klassresor, recension i Västerviks-Tidningen, 2012-04-04.

Millennium-vinst blev Anders Wall-bok, klipp ur Dagens industri, 2012-05-08.

Bondungarna som förändrade världen, artikel i Minnenas Journal, Nr 10/2012.

Anders har skrivit en bok om framgångsrika bondungar, klipp ur Land, Nr 43/2012.

Bondungar, klipp ur ATL Magasinet, Nr 8/2012.


Drotsen Bo Jonsson Grip
– välgörare och brutal imperiebyggare

SLUTSÅLD

"Drotsen Bo Jonsson Grip (ca 1330–1386) är en av de gåtfullaste och mest sammansatta personligheterna i svensk historia. Han var rikt begåvad inom många områden och ägde en ljus och generös sida, men även en mörk och skrämmande. Han var den store välgöraren och donatorn och biskoparnas gunstling, samtidigt som ingen eller ingenting fick stå i vägen för hans obegränsade förvärvsbegär.

Bo Jonsson ägde jordegendomar i 340 socknar och skapade storgods som t.ex. Bjärkaholm (Bjärka-Säby), Vinäs och Gripsholm, som han gav namn efter sitt släktvapen. Dessutom disponerade och styrde han med hårda nypor genom pantförläninginar över halva Sverige och hela Finland, och han var sannolikt vid sin död den rikaste privatperson som någonsin levt i vårt land."


Innehåll
Ort- och personregister

Boken, en biografisk roman, är inbunden och rikt illustrerad, varav en del i färg, och omfattar ca 270 sidor. Den innehåller bl.a. släkttavlor och person- och ortsregister.

***

Anders Bockgård ger ut egen bok om Bo Jonsson Grip, artikel i Västerviks-Tidningen 2009-05-06.

Medeltidens multimiljardär, reportage i Vetenskapsradion Historia i P1 2009-05-07. Ladda ner programmet som poddradio (MP3).

Två sidor av en gåtfull personlighet, recension i Smålandstidningen 2009-05-26.


Gård och släkt

Tryserum-Hannäs Kulturhistoriska Stiftelse ger sedan 1996 ut årsboken Gård och släkt, som har behandlat eller berört en mängd gårdar, släkter och personer.

Recension av Gård och släkt 2005-06 (Folkbladet 20/12 2006)

Register till Gård och släkt 1996–2003/04
Sakregister
Ortregister
Personregister

Innehåll


2005-06
270 sidor
180 kr
2003-04
203 sidor
160 kr
2001-02
181 sidor
140 kr
1999-2000
231 sidor
140 kr
1998
190 sidor
120 kr
1997
191 sidor
90 kr
1996
144 sidor
70 kr

Porto 60 kr tillkommer.

Samtliga årgångar (1996-2006) 850 kr inkl. porto.

Årsböckerna kan beställas per e-post (bockgard@tryserumgardar.se) eller genom inbetalning på Tryserum-Hannäs Kulturhistoriska Stiftelses postg. 93 54 75-4.

Har Du något intressant material finns det möjlighet att få det publicerat i kommande årgångar av årsboken.


Gamla Wammarswyken

Tryserum-Hannäs Kulturhistoriska Stiftelse säljer en ny bok, Gamla Wammarswyken, kulturhistoriska strövtåg kring en svensk vik. Boken är utgiven av Valdemarsviks hembygdsförening, men Anders Bockgård har medverkat med bl.a. förord och faktagranskning.

Det är ett drygt 50-årigt manus som nu äntligen publiceras. Författare är den spränglärde Richard Gothe, som avled redan 1952. Boken kostar 190 kr + 65 kr i porto och kan beställas genom att 255 kr sätts in på Tryserum-Hannäs Kulturhist. Stiftelses postg. 935475-4.


Jag har själv sysslat med släkt- och lokalhistorisk forskning i 45 år och äger och brukar en 600-årig släktgård i Skrickerums by i Tryserums socken på gränsen mot Hannäs.

Redaktör:
Anders Svenson Bockgård
Nämndemansgården Skrickerum
615 94 Valdemarsvik
Tel: 0123-350 36
E-post: bockgard@tryserumgardar.se

www.tryserumgardar.se