Register till Gård och släkt, 1996–2005/06
Sakregister

Förkortningar: f följande sida, ff följande sidor, b bild, n not;
feta siffror hänvisar till årgång.

absid 01: 92
Adolf Fredrik Robberts dagbok 99: 101–114
aga 05: 219
agnatiska släktskapssystemet 03: 7f
AK-arbetare 99: 183b, 186
andra världskriget 05: 249
Antiqvitaets Archivi 03: 167
apostlar 01: 68f
Arbetslöshetskommisionen, AK 99: 182
augmentshemman 01: 12
auktion 98: 94f
ayrshire 05: 195

barnuppfostran 05: 84
begravningssed 96: 15–16, 123–140
berzelianit 03: 128
björn, tam 96: 95f
boupptecking 98: 94f
bronsåldern 96: 7ff; 03: 12f
brott och straff 96: 42ff, 50ff, 64–70, 85–100; 97: 74–80, 95–111; 99: 160–174; 01: 61, 99f
Brudstenen 97: 7f, 15f
brukshantering 96: 31ff; 97: 36ff, 45
brännvin 05: 142f, 156
bröllop 96: 14
byggmästare 05: 92, 124
Båt & Motor, firma 05: 243b
böneman 96: 14
bördsrätt 98: 68; 03: 7

Carolus, skeppet 03: 84
Casimirborgs strumpfabrik 99: 144

Dackefejden 03: 50f
Dansk-Tyska kriget, 1864 03: 122
depressionen 05: 223f
digerdöden 03: 9; 05: 11, 22
donator 97: 167
drunkning 96: 21, 90; 98: 133, 165, 169
dråp 96: 88f; 97: 35
dvärgträd 05: 168

Eddadiktningen 03: 15, 38
Ek 03: 76
eldsvåda 96: 97; 97: 103; 98: 116, 143, 151
elefantiasis 99: 18e
migration 96: 23; 97: 28f, 142; 98: 67n, 122f, 138ff, 169f, 176, 178; 01: 19f
Erik Trolles pokal 99: 42b, 43ff, 44b
Eukarit 03: 128
exekution 99: 22
expropriationsförordningen 05: 148

familjen Edstrands fond 01: 55
fattigvård 96: 104ff; 05: 158f
fest 97: 173; 05: 162ff
fideikommiss 98: 110, 153
fiske 97: 109, 156–159, 161ff
Fogelviksarkivet 03: 30n
Fogelviksbiblioteket 98: 55, 65
Fogelviksjakten 03: 109
Fogelvikspokalen 99: 38ff,45ff
Fogelviksuret 03: 107f
folktro 96: 11ff
fotboll 99: 182–189
fredlöshet 96: 68f
fånggevaldiger 98: 116n
Fäderneslandet, örlogsskeppet 99: 106
första maj 05: 200
Första världskriget 03: 157, 159; 05: 207

Gamla Tryserum 97: 17
getter 03: 38f
gruvdrift 96: 32f; 97: 36ff, 45; 98: 15, 73, 110n; 99: 9; 03: 126ff; 05: 42b
gränstvist 96: 91f
guldmyntfot 05: 224
Gustav II Adolfs likfärd 96: 87
Gyllenstiernas (Nils) begravning 96: 86
Gyllenstiernska-Hornska graven 01: 171b; 05: 23, 127
gårdskors 01: 94f
gästgivare 96: 85; 98: 107
Göta hovrätt 99: 164
Göta kanal 05: 64, 239b

Hammarkindsbanan 05: 93, 111, 140, 142–156, 159f, 187, 218, 259
Hansan 97: 84n
hedningar 03: 165­176
hemgift 98: 95
herrgårdar 05: 132
H-hakar 05: 212
Hoburgsgubben 96: 30
hor, se sexualbrott
hårdvaluta 05: 135
Hägerö väderkvarn 03: 159f
höstmarknaden, Valdemarsvik 05: 156

Idun; tidskriften 01: 140, 144

jakträtt 96: 99n
jarlar 03: 15
jul 96: 11–13, 19
järnhantering 96: 31ff
järnåldern 03: 13ff, 165­176
Jättemänniska 99: 174

Kalmarvägen 05: 143
kantorer 05: 200
karbin 99: 101n
knekt 97: 154f
kommunal samverkan 05: 207
konkurs 98: 116, 125ff; 05: 42
konungsfrid 05: 17
kortspel 05: 206
Kreugerkraschen 98: 151; 05: 217, 224
Kronobrännerier 03: 127
kryckgänge 96: 14
Kungsvägen 97: 8, 27; 03: 138
kyrkbygge 98: 42
kyrkobalk 01: 56f
kyrkohemman 03: 36
kyrkoråd 98: 93f
kyrkväg 97: 5–17
kyrkvärd 98: 94

Lancastermetoden 96: 143
landbobönder 03: 36
landisen 99: 20
lantbruksskola 98: 110
lanthandel 05: 144
lerklining 03: 13b
liberalism 05: 199f, 248
Linköpingsbanan 05: 145
lodjur 05: 67
logen Valdemar 05: 105ff

marknadsplatser 97: 95
Mattonska firman 05: 141n
mejerier 97: 122–146
midsommar 96: 13–14; 97: 164
militär 98: 18–21
mordbrand 97: 100; 98: 116
morängrusåsar 01: 51

namn 03: 36f; 05: 129
neger 05: 87f, 210
Nilsson och Janse, firma 05: 59, 129, 182, 242
Nobelpriset 01: 150
nygotik 01: 92b
nykterhetsrörelser 05: 105ff, 170f, 199f
nödvärnsdråp 96: 88f

odalkvarn 05: 29
Odd Fellows Orden 05: 210f, 220f, 227
Ostindiska Kompaniet 03: 199f
patrilineära ätter 03: 7
Patriotiska sällskapet 05: 200
patronatsrätt 96: 122; 98: 40, 153ff
Per Gustaf, galeasen 03: 103
pest 05: 70
pest (den orientaliska) 96: 74
pålbro 01: 72f
påsk 96: 13; 97: 164
pärlfiske 97: 101

rallare 05: 148b.f.b
redare 98: 107
reduktion, Gustav Vasas 99: 83
riksantikvarieämbetet 99: 20
riksdagen 97: 47ff
Rollan, skeppet 03: 102
Romerska räkningarna 97: 5f, 8, 15f.b
rusthållare 98: 90
rådhusrätten i Stockholm 99: 20
råttor 05: 204
räfst 97: 74–80
RSB 05:195

sachsare 03: 174f
sagoväsen 96: 25–30
salpetersjuderi 97: 107
S:t Ragnhilds gille; Söderköping 03: 159f
satan 01: 70
seder och bruk 96: 11–16; 97: 164
selen 03: 128
Sexman 99: 165n
sexualbrott 96: 50f, 64–70, 85; 97: 74–80
Silkesodling 05: 27f
Silvermyntfot 01: 16b
sjukdom 96: 18, 74; 98: 47
självmord 97: 98
sjösänkningar 03: 131
Skandinavien; försäkringsbolag 05: 207ff
skattfynd 96: 99
skeppsfart 97: 33ff, 40, 48, 81ff, 162, 73; 98: 107
Skolväsende 05: 165
skottdagen 05: 171ff
Skrickerumsbrännvinet 01: 17
Skrickerums festplats 99: 185ff
Skrickerums FF 99: 182–189
skrock och vidskepelse 96: 17–30, 96f; 01: 174­181
skyttesporten 05: 234ff
skärgård 97: 160–165
Skönhetstävlan 01: 140, 144b
slaget i Svensksund 99: 105
slagsmål 96: 54, 71ff, 90f; 97: 104f
socialdemokratiska ungdomsförbundet 01: 165
socialism 05: 200
Spanska sjukan 96: 133; 98: 180; 05: 202, 206
spöken 96: 20, 22f
spökhistoria 99: 18; 01: 174­181
statistiska centralbyrån 05: 48f
stenyxor 03: 10f
stenåldern 03: 11ff
Stockholms Enskilda Bank 03: 149
Stora Nordiska Kriget 03: 195
straff, se brott och straff
Strindbergsfejden 01: 149
stöld 96: 43; 97: 95ff, 102, 107
stöldturné 99: 144
Svea hovrätt 99: 164
Svenska Akademien 01: 150, 168; 05: 202
Svenska slott och herresäten; bokverk 05: 55
Svenska tullkvrnars riksförbund 05: 199
SRB 05: 195
Sveriges Bebyggelse; bokverket 01: 73
syndabock 03: 39
sämjehemman 01: 7

tagellottsreglerna 03: 8
tallium 03: 128
tattare 05: 24
Teater Traska 99: 180
teatersällskap 05: 238b
Tjust-empiren 96: 76
tjuvskytte 96: 92
Togo, ångbåten 01: 72
tomtar 96: 27
Trollepokalen 99: 42b, 43ff, 44b
trollpackor 96: 24f; 97: 96
Tryserums fattigkassa 98: 114f
trädgård 05: 133
Trälar 03: 15, 17
tröskning 97: 174f
tuberkulos 05: 195f.b


unghögern 05: 207
universitet 03: 149f
uppkastning i kyrka 96: 89; 97: 109
utomäktenskapliga barn 98: 35

valborg 96: 13; 97: 174
Valdemarsviks hembygdsförening 05: 55
Valdemarsviks köpmannaförening 05: 249f
Valdemarsviksortens Andelsmejeriförening 05: 197f
Valdemarsviksortens köpmannaförening 05: 205
Waldemarsviks Smides-och Werkstads AB 05: 211f
Valdemarsviks Sparbank 98: 138
Valdemarsviks Ångbåts AB 05: 242
Valloner 99: 48
varsel 96: 20
Wasa, regalskeppet 03: 76, 96
vikingatiden 01: 51
vådaskott 96: 94f
våldtäkt 96: 93
vårdträd 98: 103
väderkvarn 03: 159f

ålder, hög 97: 108f
åsknedslag 97: 110

Älvsborgs lösen 01: 7; 03: 40f, 52n, 53f, 62, 67, 69ff, 74, 77n, 80n; 05: 17, 19, 64n, 68, 114
ängsöpokalen 99: 40ff, 42b, 44b
änkoår 05: 72
ättehage 97: 100

Östgöta Enskilda bank 05: 103f
Östgöta kavalleri 99: 83, 86, 101n, 103n, 105; 03: 142
Östgöta nation; Uppsala universitet 03: 150


www.tryserumgardar.se