Tryserum-Hannäs
Kulturhistoriska Stiftelse

Om stiftelsen
Tryserum-Hannäs Kulturhistoriska Stiftelse bildades sommaren 1995.
Stiftelsen har tillgång till brandsäkra arkivlokaler som innehåller ca 5000 handlingar från 1620–1920.

Skrickerums jordbruks- och skogsmuseum
I september 2000 invigdes Skrickerums jordbruks- och skogsmuseum.

Kulturpris
Tryserum-Hannäs Kulturhistoriska Stiftelse har instiftat ett kulturpris att årligen utdelas till förtjänt person eller organisation, som gjort en kulturhistorisk gärning i Tryserum-Hannäs eller angränsande soknar.

Gård och släkt
Tryserum-Hannäs Kulturhistoriska Stiftelse ger sedan 1996 ut årsboken Gård och släkt, som har behandlat eller berört en mängd gårdar, släkter och personer.
Vi säljer nu även boken Gamla Wammarswyken, kulturhistoriska strövtåg kring en svensk vik.


www.tryserumgardar.se