[ Hem ] [ Om ] [ Museum ] [ Kulturpris ] [ Årsbok ]

Tryserum-Hannäs Kulturhistoriska Stiftelse

Tryserum-Hannäs Kulturhistoriska Stiftelse bildades sommaren 1995 med Anders Svenson Bockgård och Niclas Bockgård som stiftare. Stiftelsens ändamålsparagraf lyder:

"Stiftelsens huvudsakliga ändamål skall vara att sprida intresse och kunskap inom genealogi och kulturhistoria berörande Tryserum-Hannäs med angränsande område, samt att samla och på betryggande sätt förvara forskningsresultat och annan skriftlig och fotografisk dokumentation. Vidare skall stiftelsen bevaka och ta initiativ i bevarandefrågor samt samarbeta med organisationer och institutioner i dessa frågor."

Stiftelsens styrelse består av följande ledamöter: ordf. Anders Svenson Bockgård, Tryserum, Britt Svensson, Hannäs, Lars Carlsson, Hannäs, Markus Anderzon, Valdemarsvik, Klas Nyberg, Stockholm och Niclas Bockgård, Uppsala.

Arkiv
Stiftelsen har tillgång till brandsäkra arkivlokaler. Arkivet innehåller ca 5000 handlingar från 1620–1920.

De största samlingarna är:   Skrickerum, Tryserums sn   Vammarsmåla, Valdemarsvik
    Larum, Hannäs   Sontorp, Ö. Ny
    Skårsjö, Tryserum   Odenstomta, Kuddby
    Danebo, Gryt   Bjärkebo, Hannäs
    Heja–Kulefall, Ö. Ryd    

Arkivet har även spridda handlingar från Gärdsnäs, Solvestad, Bredal och Falla i Hannäs sn; L. Tryserum, Knappekulla och Gållösa i Tryserums sn; Näs i Ringarums sn; Tåby, Kåknö och Skärnäs i Ö. Ryds sn; Linneberga i Å sn; Hjärterum i Kuddby sn.

www.tryserumgardar.se