Välkommen till familjen
Bockgårds hemsida

Böcker

KLUVET LAND är en antologi som bl.a. behandlar den ökade klyftan mellan land och stad. Boken är i pocketformat och omfattar drygt 300 sidor.

Priset är 120 kronor plus 35 kr i frakt vid köp av en bok (vid köp av flera böcker blir det betydligt billigare frakt per bok). Boken beställs på bockgard@tryserumgardar.se eller genom att sätta in pengarna på Anders Bockgårds pg 62 91 17-3. Glöm inte att ange namn och tydlig adress.

Boken är en antologi om klyftan mellan stad och land. Staffan Danielsson, agronom och f.d riksdagsman för Centerpartiet, numera stridbar pensionär, skriver om sina strider i LRF och i riksdagen. Lars-Håkan Halldin har varit lantbruksdirektör i Sparbankerna och startade tidningen Lantbrukets Affärer. Han vågar säga vad många inte ens vågar höra, i detta fall en analys av SD. Annelie Sjöberg är gymnasielärare i svenska och franska, socialliberal icke-feminist som anser att kön inte ska spela något roll och tar här temperaturen på svensk feminism. Martin Moraeus är lantbrukare i Orsa, civilingenjör i matematisk fysik och ordförande i LRF Dalarna. Han skriver kunnigt om äganderättens principer. Åsa Nilsson Vallenberg är skogsentreprenör och renägare utanför Luleå. Hon berättar om delvis självupplevda konflikter i Sameland. Karl Danielsson är agronom med 30 års erfarenhet som lantbruksmäklare och kan svensk fastighetsmarknad som få. Här penetrerar han vargfrågan ur olika perspektiv. Per-Ola Olsson är lantbrukare och frilansjournalist som har blivit kallad allt från dagboksskrivande pajas till skicklig bloggare, som i Dackes och Mobergs anda kämpat mot fogdevälde och rättsröta. Här skriver han en omskakande berättelse om "djurskydd" i Skåne. Anders Bockgård, bokens redaktör, är jord- och skogsbrukare i gränslandet mellan Östergötland och Småland och har sedan tidigare ett antal böcker på sitt samvete. Här synar han kritiskt Den tredje statsmakten, dvs media, ur ett landsbygdsperspektiv.

Recensioner

Kluvet Land debattbok om många frågor (Norrköpings Tidningar)
Ny bok belyser klyftorna i landet (Västervikstidningen)
Hägglunds förlorade jaktmarker (Folkbladet)

Boktips!

Spilld mjölk

En nutidsberättelse om en tid i förändring. Om en hel bransch och en bondefamilj i sönderfall. Konflikter, förtvivlan och svåra beslut med ödesdigra konsekvenser.

En roman med en tydlig ton av dokumentär. Om ett turbulent bondeår nära dig, från en tid som snart inte finns mer...
Svensk landsbygd i förändring.

Romanen speglar alla de känslor som varje mjölkbonde lever med. Den visar även på de katastrofala följder som följer av vartenda öres sänkning av mjölkpriset kombinerat med ständigt ökande kostnader och arbetstimmar.

Bakom de svarta rubrikerna finns det en gård, en bonde och en familj.
Läs så förstår Ni.

Bondungar
– Från Nils Dacke till Anders Wall

Drotsen Bo Jonsson Grip
– välgörare och brutal imperiebyggare

Gusums Bruk
– mässingsprodukter 1881–1925

Utgiven av Gusums Bruksmuseum


Uppdaterad 18 maj 2019