Välkommen till familjen
Bockgårds hemsida

Böcker

Ny självbiografi

Pojken som gick in i skogen

460 sidor
390 kr (plus frakt 105 kr)

Kan beställas på bockgard@tryserumgardar.se

Innehåll
Register

Historia är viktigt och intressant. Är den sedan berättad utifrån ett ”jag” blir den dessutom levande.

Anders Bockgårds memoar kan läsas ur flera perspektiv: Som nostalgitripp för den som vill; som debatt genom ett drygt halvsekel; som en kulturhistorisk vandring genom ett stycke Sverige som var och som bitvis ännu är… etc. Den är som kronan på verket Gård och Släkt som han givit ut i några årsomgångar, för att inte tala om hans arbete om Bo Jonsson Grip.

Vi får följa en aktiv människa från tidig barndom till en man i sjuttioårsåldern. Han har kastat sig över mycket… i tioårsåldern arbetade han på riktigt i lantbruk, vid ungefär samma tid inledde han sitt insamlande av allmogekulturens artefakter. Kommunens hot om expropriation av familjens jord grundlade en oppositionsberedskap som genom åren har varit till gagn för bevarandet av kulturmiljöer och för lantbrukets villkor, även på riksnivå. Politiskt har han en inte oväsentlig del i att somliga rivningsprojekt har stoppats, om än annat gått till spillo.

Men förlorade familjen det som låg närmast samhället har han desto mera utvecklat annat i sitt jordearv.

Som barn lyssnade han på de vuxnas samtal och lärde sig mer än genomsnittsbarnet, och när han läste marginalanteckningar i gamla böcker väcktes hans nyfikenhet på släktforskning. För den som är uppväxt på samma ort som han finns mycket igenkänning, och när han minns sin skolgång är han frispråkig om mycket. Men det är ingen innesittande nörd vi har att göra med. Jämsides med allt detta och med realskola och gymnasium var han i framkant på orientering, löpning, skidåkning och cykelsport. Han cyklade också genom Småland och vandrade genom Tjust som en gång 1800-talets studenter. Man får en känsla av att han inte ville lämna något oprövat.

Här får vi syn på vår tid, vår bygd och vårt land, genom ögonen på en mångsidig och oförfärad själ som inte har tappat ynglingens entusiasm.

Sverker Ericsson

Guttormarna – adel, präster, borgare och bönder

560 sidor
430 kr (plus frakt 105 kr)

Kan beställas på bockgard@tryserumgardar.se

Personregister
Ortregister

Anders Bockgård har sedan barnsben sysslat med lokal- och personhistoria och skrivit ett tiotal böcker. Denna gång har han gjort en djupdykning i Guttormsläkten med ursprung från Gärdsnäs by i norra Tjust härad. Under 1600-talet hade släkten en ledande ställning bland allmogen i Tryserums och Hannäs socknar och hedrades med en lång rad förtroendeuppdrag.

Det Stora Nordiska kriget med utskrivningar och hög beskattning innebar stora påfrestningar och flera gårdar gick släkten ur händerna. De första som efter kriget lämnade häradet för att söka sin utkomst utanför modernäringen var släktgrenen Hägerstrand som kom att bli en vitt spridd hattmakaredynasti under fyra generationer och med många ännu levande ättlingar.

Åren 1750-1850 blev en nedgångsperiod socialt genom stora överlevande barnkullar och upprepade hemmansklyvningar med minskad försörjningsbas. Men det finns undantag och några lyckades göra remarkabla klassresor. Johan Israel Ekström, som var sonson till en torpare i Ekhult i Tryserum, studerade till läkare och blev livmedikus hos prinsessan Sofia Albertina, för att slutligen adlas med namnet af Ekström.

Efter laga skiftet i mitten av 1800-talet och med den begynnande industrialiseringen ändrades allt i grunden. De flesta i den nu stora släkten sålde sina hemman, övergav sina gårdar, torp och backstugor i hembygden och drog in till de växande städerna. De flesta hamnade i Norrköping och Stockholm, men många reste vidare över det stora havet till Amerika.

Under 1900-talet reste sig åter många av Guttormarnas släktgrenar och flera i släkten har gjort sig bemärkta både nationellt och internationellt. Läkaren Knut Hanner blev svensk konsul och livmedikus hos kejsaren av Etiopien. Sigurd af Ekström var militärattaché i Finland och kom att spela en framträdande roll i kapitulationsförhandlingarna under inbördeskrigets slutskede. Professor Torsten Hägerstrand blev tidsgeografins fader, och professor Olof Hanner har givit upphov till de etablerade begreppen Hannerpolytoper och Hannerrum inom matematiken. Bröderna Sture och Arne Hegerfors är välkända profiler i det nuvarande mediala Sverige.

KLUVET LAND är en antologi som bl.a. behandlar den ökade klyftan mellan land och stad. Boken är i pocketformat och omfattar drygt 300 sidor.

Priset är 120 kronor plus 35 kr i frakt vid köp av en bok (vid köp av flera böcker blir det betydligt billigare frakt per bok). Boken beställs på bockgard@tryserumgardar.se eller genom att sätta in pengarna på Anders Bockgårds pg 62 91 17-3. Glöm inte att ange namn och tydlig adress.

Boken är en antologi om klyftan mellan stad och land. Staffan Danielsson, agronom och f.d riksdagsman för Centerpartiet, numera stridbar pensionär, skriver om sina strider i LRF och i riksdagen. Lars-Håkan Halldin har varit lantbruksdirektör i Sparbankerna och startade tidningen Lantbrukets Affärer. Han vågar säga vad många inte ens vågar höra, i detta fall en analys av SD. Annelie Sjöberg är gymnasielärare i svenska och franska, socialliberal icke-feminist som anser att kön inte ska spela något roll och tar här temperaturen på svensk feminism. Martin Moraeus är lantbrukare i Orsa, civilingenjör i matematisk fysik och ordförande i LRF Dalarna. Han skriver kunnigt om äganderättens principer. Åsa Nilsson Vallenberg är skogsentreprenör och renägare utanför Luleå. Hon berättar om delvis självupplevda konflikter i Sameland. Karl Danielsson är agronom med 30 års erfarenhet som lantbruksmäklare och kan svensk fastighetsmarknad som få. Här penetrerar han vargfrågan ur olika perspektiv. Per-Ola Olsson är lantbrukare och frilansjournalist som har blivit kallad allt från dagboksskrivande pajas till skicklig bloggare, som i Dackes och Mobergs anda kämpat mot fogdevälde och rättsröta. Här skriver han en omskakande berättelse om "djurskydd" i Skåne. Anders Bockgård, bokens redaktör, är jord- och skogsbrukare i gränslandet mellan Östergötland och Småland och har sedan tidigare ett antal böcker på sitt samvete. Här synar han kritiskt Den tredje statsmakten, dvs media, ur ett landsbygdsperspektiv.

Recensioner

Kluvet Land debattbok om många frågor (Norrköpings Tidningar)
Ny bok belyser klyftorna i landet (Västervikstidningen)
Hägglunds förlorade jaktmarker (Folkbladet)
Bondungar
– Från Nils Dacke till Anders Wall

Uppdaterad 6 april 2024