Återsamling, spanare

2009-09-12

Övre raden fv: Håkan Krook, Tommy Linderholm, Arne Dahlin, Ove Pettersson(?), Jan Hagel, Göran Andersson (Nästorp), Göran Johansson.
Andra raden fv: Sven-Inge Johansson, Kenneth Jakobsson, befälselev, Anders Svenson (Bockgård), Carl Anders Henricsson, Lennart Svensson.
Första raden fv: Magnus Andersson, ? Granat, Kent Jansson, Per Lundström, Roger Larsson, Jan Åke Renström, Hans Olzén, Börje Torenäs.

***

Deltagare: Jan Hagel, Lennart Svensson, Tommy Linderholm, Arne Dahlin, Göran Johansson, Göran Nästorp, Anders Bockgård, Jan Åke Renström, Hans Olzén.

Fältreporter 608 får härmed avge följande rapport från återsamling och repetionsövning med elitplutonen Spaning 70-71 i Valdemarsviks tätort under dagens tema "närstrid i tätort".

Dagens övningar började kl 3 e.m. med samling i nära anslutning till Vammarhöjdens vårdhem. Först rådde lite osäkerhet om vissa deltagare hade förvirrat sig ner från vårdhemmet, men alla visade sig efter legitimering vara bedagade elitsoldater.

Först intogs en dos av koffein, kolhydrater och högvärdigt protein, för att lägga en solid grund för dagens ansträngande övningar. Därefter vidtog dagens första moment, skjutning med skarp ammunition på fasta mål. 428 Renström från Bonas skogar var stadig på handen och utklassade övriga deltagare.

Beväring 1026 Svensson från Blackstad ses här avlossa ett välriktat skott med sitt mausergevär.

Därefter skedde förflyttning i snabb gångmarsch ner till ortens trevliga minigolfbana, som hade slagit upp portarna dagen till ära.

Stfgrpch 912 Linderholm, t.v. i bild, utklassade i detta moment till allas förvåning övriga deltagare och dagens allvar blev allt mer uppenbarat för alla och envar. Vem skulle bli dagens totalsegrare, elitsoldat emeritus, när även labyrinten var avverkad?

Men först drog plutonen i oordnad svärm vidare mot rosariet och bronsbysten med Valdemarsviks store son, fotbollsspelaren Nils Liedholm.

I strålglansen av "Lidas" lät man sig med välbehag fotgraferas av stf fotograf Hagel, som därför i likhet med Göran "Kvar hos husmor" Nästorp ej kom med på bild.

Därefter vidtog dagens höjdpunkt, kräftsupé med prisutdelning och bildspel samt magdans av trenne välväxta lottor. När kvällen blev sen och det ofrånkommliga uppbrottet smög sig närmare lät soldaterna tankarna för en kort stund vila på minnet av stupade kamrater och det Kgl. Livgrenadjärregemenet I4 som gått samma väg i ett allt mer värnlöst och naket Sverige.


www.tryserumgardar.se