1966–2006

Valdemarsviks samrealskola var en hedervärd institution som startade som kommunal mellanskola redan i början av 1920-talet. I mitten av 1960-talet hade den obligatoriska nioåriga grundskolan slagit igenom i de flesta kommuner, men i Valdemarsvik tuffade realskolan på, låt vara lite på dekis och med en säregen rektor och medarbetare av delvis tvivelaktig karaktär.

Med åren förtränger man det jobbiga och tråkiga och det mesta man minns från realskoletiden är trots allt roligt och lustfyllt. Många gemensamma upplevelser och minnen som bara vi bär på, förenar oss i en exklusiv klubb.

Ni inbjuds till klassträff med klass 33 i nostalgins tecken, lördagen den 23 september 2006. Samling kl. 15.00 i Vammarsmåla, Valdemarsvik. Vi kommer att framåt kvällen äta kräftor med tilltugg och dricka.

Deltagarförteckning

Bilder från träffen


Skolträff i Valdemarsvik

24 maj 2003

51 elever slutade klass 6 i Valdemarsviks folkskola 1963. I lördags efter 40 år återsamlades 33 st av dem för första gången i Valdemarsvik när Anders Svenson Bockgård hade kallat. Deltog gjorde även tre lärare från tiden, Laila Ericsson, Nils Jonsson och Per Olof Jacobsson.

Skolträffen avlöpte programenligt, men blev lite våtare än beräknat. Ett våldsamt åskväder drog nämligen fram över nejden när det var dags att evakuera Grännäs ett gott stycke efter midnatt. De numera mogna och stadgade eleverna uppförde sig annars exemplariskt och samvaron präglades av gott humör och mycket gemyt i nostalgins tecken. Följande mingelbilder är sanningsvittnen och oomkullrunkeliga bevis.

Bilder från träffen.


www.tryserumgardar.se