Gården

Nämndemansgården, Skrickerum, ägt i släkten sedan 1300-talet. Gården utflyttad från byn i samband med en hemmansklyvning 1857, mangårdsbyggnaden uppförd samma år.

Totalarealen efter några försäljningar och köp av delar av Krongården och Hanbergsgården i Skrickerum omfattar ca 850 hektar inkl. vatten.

Köttdjuren, numera ca 70 st charolaiskorsningar, betar nära gården med Vindommen i bakgrunden.

Bönemåla gård i Ukna sn som är belägen på en halvö i Vindommen mitt för Nämndemansgården, är ett gammalt frälsehemman som friköptes från Stensnäs gods 1908. Anders Bockgård köpte gården 1983. Mangårdsbyggnaden är uppförd 1872 och tillbyggd 1916.

Skrickerums Krongård är ett gammalt militärboställe där mangårdsbyggnaden till del troligen är uppförd omkring 1700 och ombyggd och förhöjd omkring 1810. De två flyglarna är byggda omkring 1860.

Mangårdsbyggnaden på Hanbergsgården är uppförd på 1840-talet, men tillbyggd i mitten av 1930-talet.

Anders är född och uppvuxen på Vammarsmåla gård, Valdemarsvik, till släkten 1879. Mangårdsbyggnaden, som är uppförd av Anders farfars far byggmästaren Anders Valfrid Svensson 1885, ägs sedan sommaren 2003 av Anders Bockgård.

Byggmästare Anders Valfrid Svensson (1840-1923).