Gården

Nämndemansgården, Skrickerum, ägt i släkten sedan 1300-talet. Gården utflyttad från byn i samband med en hemmansklyvning 1857, mangårdsbyggnaden uppförd samma år.

Totalarealen efter några försäljningar och köp av delar av Krongården och Hanbergsgården i Skrickerum omfattar ca 850 hektar inkl. vatten.

Anders är född och uppvuxen på Vammarsmåla gård, Valdemarsvik, till släkten 1879. Mangårdsbyggnaden, som är uppförd av Anders farfars far byggmästaren Anders Valfrid Svensson 1885, ägs sedan sommaren 2003 av Anders Bockgård.

Byggmästare Anders Valfrid Svensson (1840-1923).

Bönemåla gård i Ukna sn som är belägen på en halvö i Vindommen mitt för Nämndemansgården, är ett gammalt frälsehemman som friköptes från Stensnäs gods 1908. Anders Bockgård köpte gården 1983. Mangårdsbyggnaden är uppförd 1872 och tillbyggd 1916.

Skrickerums Krongård är ett gammalt militärboställe där mangårdsbyggnaden till del troligen är uppförd omkring 1700 och ombyggd och förhöjd omkring 1810. De två flyglarna är byggda omkring 1860.

Mangårdsbyggnaden på Hanbergsgården är uppförd på 1840-talet, men tillbyggd i mitten av 1930-talet.

Axsjöbäck gård under Övre Skrickerum, Bockgården, har köpts i omgångar under åren 2005 till 2018, men har även tidigare varit i släkten. Först fram till 1817 och sedan på Gustafssonsidan åren 1826 till 1867. Mangårdsbyggnaden var ursprungligen en stor parstuga med mansardtak uppförd 1803 av Petter Axberg (Bock) och hans hustru Elsa Maria Trysén. Byggnaden utökades 1845 med en låg andra våning under vanligt sadeltak. Här föddes ”Danebopojkarna” eller hade sina rötter, fyra legendariska bröder Gustafsson som blev storgodsägare i Östergötland och Kalmar län.