2001-10-15

Bästa släktingar

Sensommaren har nu övergått i gedigen höst och man börjar få perspektiv på den stora släktträffen. Jag hade fullt upp att hålla reda på papper, klocka och megafon och har tyvärr en hel del minnesluckor.

Nu är gruppkortet vid vårdträdet på Danebo äntligen färdigt och jag tycker att det efter omständigheterna är ganska bra. Kortet kostar inkl. porto 65 kr, som jag ber att ni betalar in på mitt postg. 62 91 17-3

Vi kan också erbjuda dem som så önskar att köpa reproduktioner av Gustaf Mattssons stamtavla från 1820 som finns publicerad på baksidan av släktboken Gård och släkt 1998. Tavlan har nu välvilligt ställts till förfogande av ägaren Håkan Svensson (Oltorpsgrenen) och jag garanterar att kvalitén kommer att bli utmärkt, på specialpapper och nära originalet. Priset kommer att med porto bli ca 200-250 kr, beroende av hur många exemplar som beställs totalt. Jag önskar beställning senast den 15/11.

Jag vill åter påminna om att jag önskar få uppgifter om senare släktled, efter dem som finns publicerade i släktboken. Vi kan då ge ut en mer fullständig stamtavla. Den kan publiceras på papper eller uppdateras på min hemsida www.tryserumgardar.se, där Danebosläkten nu fått en särskild sida. Om någon inte offentligt vill ståta där med personliga uppgifter som ålder m.m. (datalagen), hör av er så får vi ta beslut därefter.

Hjärtliga hälsningar
Anders Svenson Bockgård

www.tryserumgardar.se